Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Gỗ

Một miếng gỗ đặc chắc. Hữu ích để chế tạo và nâng cấp vũ khí hoặc áo giáp.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
✓ Có thể thấy trong rương

Rơi ra từ:

Aegir Hoàn Sinh
Gymir Hoàn Sinh
Mầm non Hang động
ma cây đỏ thẫm
Gỗ khô
Pháp sư sa ngã
Đạo tặc Sa ngã
Chiến binh sa ngã
Ma
Mimic lớn
Mầm cây lớn
Gymir
Ogre
Ogre Hung Bạo
Rác
Mầm cây
Troll
Ma cà rồng (zzz)
Cây biết đi
Dracon
Fomor
← Trở lại