Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Concord Bất Ngã

Một viên ngọc hồng lựu lớn tượng trưng cho lòng trung thành của các thành viên Hội Đồng Liên Minh Bất Ngã. Đeo viên ngọc này sẽ cho phép đi vào các hầm ngục trên bản đồ thường xuyên hơn.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Tấn công: 20
Ma thuật: 20
Phòng thủ: 20
Kháng phép: 20
Nhanh nhẹn: 20
Lá chắn: 1%
Thấu thị: 10
Dungeon Cooldown: -50%
Khoảng cách nhìn: +20%
Luck Bonus: +50%
← Trở lại