Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Búa của Thor

Chiếc búa nhỏ nhưng cực kỳ nặng của Thor. Thor thành lập Lực lượng sấm sét không lâu trước khi bị khuất phục trước sức mạnh của sự kiện sa ngã. Cây búa của hắn ta có thể dễ dàng làm tê liệt đối thủ.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 250
HP: 50
Apex Start: 15%
Số lỗ khảm nạm: 2
Sấm sét

Gây ra:

Tê liệt

Rơi ra từ:

Thor sa ngã, Thần sấm

Vật liệu nâng cấp:

Ortanite
Lôi thạch
← Trở lại