Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đại cung của Thor

Một cây cung ma thuật được chế tạo một cách tinh xảo của Thor. Thor thành lập Lực lượng sấm sét không lâu trước khi bị khuất phục trước sức mạnh của sự sa ngã. Cây cung của anh ta có thể dễ dàng làm tê liệt đối thủ.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí
Ma thuật: 250
Số lỗ khảm nạm: 2
Sấm sét

Gây ra:

Tê liệt

Rơi ra từ:

Thor sa ngã, Thần sấm

Vật liệu nâng cấp:

Ortanite
Lôi thạch
← Trở lại