Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Giáp thân Surtr

Bộ giáp nhẹ của Surtr, kẻ lang thang. Nó cung cấp cho người mặc thêm lá chắn và rất thích hợp để khảm nạm.

Ngoại lai
Bậc: ★5
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Torso
Phòng thủ: 98
Kháng phép: 98
Lá chắn: 7%
Số lỗ khảm nạm: 4

Rơi ra từ:

Surtr Hoàn Sinh
Jormungandr
Surtr
Mimic Hùng mạnh nhất

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Mythril
Thép cứng
← Trở lại