Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dao găm đá

Một con dao găm, từng là vật cố định trên một bức tượng quý tộc. Nó có một cơ hội nhỏ đểhoá đá đối thủ.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 88
Nhanh nhẹn: 10
Số lỗ khảm nạm: 2

Gây ra:

Hoá đá

Rơi ra từ:

Gargoyle của Carman

Vật liệu nâng cấp:

Mảnh Bức Tượng
← Trở lại