Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thiên Tinh Chủy Thủ

Một món vũ khí mỏng manh, được tạo ra từ Thiên Tinh được tinh chế. Với Lò Khảm Cổ Đại, các Titan có thể khảm nạm nó để phù hợp với yêu cầu của bạn.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Celestial
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 310
Phòng thủ: 35
HP: 60
Số lỗ khảm nạm: 4
← Trở lại