Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Sølvdolk

En sølvdolk. Ganske nyttig når man kjemper mot de levende døde.

Klasse: ★3
Sjeldenhet: Vanlig
Brukbar av: Tyveklasser
Plassering: Våpen

✓ Funnet i butikker
✓ Funnet i kister
Angrep: 60
Hellig

Forårsaker:

Blødning

Oppgraderingsmaterialer:

Sølv
← Gå tilbake