Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Bùa chú của Shaman

Một chiếc bùa hộ mệnh được hầu hết các healer tài năng mang theo. Mặc vật phẩm này sẽ làm tăng hiệu quả của vật phẩm hồi máu.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức

✓ Có thể thấy trong rương
Hồi Phục: +25%
← Trở lại