Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Sa thạch

Chất liệu làm bằng cát cứng. Hữu ích để nâng cấp vũ khí mạnh mẽ.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

Rơi ra từ:

Giun Balor
Sâu tử thần
Phù thuỷ
← Trở lại