Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đá cổ ngữ

Một mảnh đá cổ ngữ hiếm có. Hữu ích để chế tạo và nâng cấp vũ khí hoặc áo giáp phép thuật.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
✓ Có thể thấy trong rương

Rơi ra từ:

Troll Phức hệ
Cánh cổng Balor
Cánh cổng Balor
Colossus
Mimic lớn
Large Wisp
Bộ giáp sống
Người xương đáng sợ
Ma cà rồng (zzz)
← Trở lại