Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dao găm hoàng gia

Các gia đình hoàng gia thường sử dụng sát thủ, trang bị cho họ những vật phẩm có chất lượng tốt.

Bậc: ★3
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong đấu trường
Tấn công: 70
Nhanh nhẹn: 15

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Linh hồn
← Trở lại