Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhẫn cúng tế

Một chiếc nhẫn của cái ác. Đeo nó sẽ thu hút những con quái vật mạnh hơn đến với bạn, nhưng làm giảm sức mạnh tổng thể của bạn.

Bậc: ★5
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Tấn công: -25
Ma thuật: -25
Phòng thủ: -25
Kháng phép: -25
HP: -100
Năng lượng: -100
← Trở lại