Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Gậy phép của Ra

Cây gậy phép đáng tin cậy của Ra, nhà tiên tri. Ra bị ám ảnh bởi các giác quan của con người sau khi mất đi nhiều phần của chính mình. Quyền trượng này giúp bạn tăng khả năng nhìn, đồng thời có khả năng làm chói mắt đối thủ.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 24
Ma thuật: 155
Khoảng cách nhìn: +20%
Số lỗ khảm nạm: 2

Gây ra:


Rơi ra từ:

Ra sa ngã, nhà tiên tri

Vật liệu nâng cấp:

Mắt ma thuật
← Trở lại