Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thuỷ thạch tinh khiết

Một phần thuỷ thạch tinh khiết hiếm có. Hữu ích để chế tạo và nâng cấp vũ khí hoặc áo giáp phép thuật mạnh mẽ.

Bậc: ★6
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

Rơi ra từ:

Castor
Cthulhu
Cthulhu
Finfolk
Hydra
Kelpie
Pollux
Bóng ma khủng khiếp
← Trở lại