Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Riftlock Omega

Một Riftlock hoàn chỉnh. Những Riftlock được mang theo bởi những kẻ canh giữ Rift, và cho kẻ đó những quyền năng của các Thẩm Phán. Khi được đeo bởi các Triệu Hồi Sư, vật phẩm này sẽ giảm thời gian cần thiết để triệu hồi các quái thú. Thêm nữa, vật phẩm này cũng cấp rất nhiều lá chắn.

Ngoại lai
Bậc: ★6
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Nhanh nhẹn: 12
Lá chắn: 3%
Instant Summon: +25%
← Trở lại