Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nến huyền bí

Một ngọn nến bí ẩn thu hút nhiều kẻ thù hơn đến với bạn trong một khoảng thời gian giới hạn khi được thắp sáng.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
✓ Có thể thấy trong rương
Monster Encounters: +100%

Rơi ra từ:

Fenrir
Age-Old Mimic
Dracon
Fomor
← Trở lại