Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Cây kích Naga

Vũ khí thô sơ của một chiến binh Naga.

Bậc: ★8
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
Tấn công: 176

Rơi ra từ:

Chiến binh Naga

Vật liệu nâng cấp:

Sắt
Xương
Gỗ
← Trở lại