Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Di vật Quái thú

Mùi thơm của một con quái vật đã ngã xuống. Thu hút một Trùm đến vị trí của bạn khi được sử dụng.

Bậc: ★3
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
✓ Có thể thấy trong rương

Rơi ra từ:

Cerus
Cerus hung giữ
Cerus hung tợn
← Trở lại