Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mũ của Vua Mimic

Mũ của một con mimic. Khi đeo nó, bạn có thể tìm thấy nhiều vàng hoặc orn hơn.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Head
Tấn công: -25
Ma thuật: -25
Phòng thủ: -25
Kháng phép: -25
HP: -25
Năng lượng: -25
Nhanh nhẹn: -25
Tiền thưởng vàng: 20%
Tăng Orn: 3%

Rơi ra từ:

Vua Mimic
Vua Mimic

Vật liệu nâng cấp:

Xương
Gỗ
← Trở lại