Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mandrake

Một chiếc lá của cây mandrake. Rất hữu ích trong việc chế tạo một số dược phẩm tại Tiệm thảo dược.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong rương

Rơi ra từ:

Carman
Carman
Carman của âm giới
Phù thuỷ sa ngã
Onryo
Phù thuỷ
Yggdrasil Hoàn Sinh
Nhện Bí Ngô
Yggdrasil
← Trở lại