Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thuốc ma pháp

Một loại dược phẩm có vị chua giúp nâng cao ma thuật của bạn trong trận chiến.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong rương

Mang lại:

Phép ↑ (5%)

Rơi ra từ:

Cade Hoàn Sinh
Ebon Scruug Hoàn Sinh
Arisen Fenja
Arisen Gerd
Hel Hoàn Sinh
Kerberos Hoàn Sinh
Arisen Menja
Merlin Hoàn Sinh
Surtr Hoàn Sinh
Dracon
Ebon Scruug
Merlin sa ngã
Fenja
Fomor
Gerd
Hel
Cade khéo léo
Kerberos
Menja
Perseus cao quý
Nhện Bí Ngô
Scruug
Surtr
← Trở lại