Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Người tình thất lạc

Một bùa chú do Ceres tạo ra dùng để thu hút các Fallen hero mạnh mẽ. Mặc nó lên sẽ thu hút thêm quái vật.

Bậc: ★5
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Monster Encounters: +200%
← Trở lại