Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Vớ Jolly

Vớ của một người đàn ông hào phóng và đầy đặn.

Ngoại lai
Bậc: ★5
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Legs
Phòng thủ: 102
Kháng phép: 102
Luck Bonus: +15%
Số lỗ khảm nạm: 3

Rơi ra từ:

Ebon Scruug Hoàn Sinh
Ebon Scruug
Scruug

Vật liệu nâng cấp:

Da thú
Đá cổ ngữ
← Trở lại