Události
Aktualizace
Kodex
Blog
E-shop
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

mocné boty Ještěrana

Boty válečníka Ještěranů.

Hodnost: ★6
Výskyt: Běžný
Useable by: Zlodějská povolání
Place: Legs
Obrana: 96
Rezistence: 88
Hbitost: 3

Získáno od:

Mocný Šlechtic Ještěranů
Mocný válečník Ještěranů

Potřebné materiály:

kožešina
← Jít zpět