Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Áo choàng Gamma Myrddin

Một trong những chiếc áo choàng nổi tiếng dễ nhận dạng của Merlin, phù thủy Avalon nổi tiếng. Nó có thể bảo vệ người đeo khỏi bị giảm kháng phép.

Ngoại lai
Bậc: ★8
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Torso
Kháng phép: 193
Thấu thị: 40
Số lỗ khảm nạm: 2

Miễn nhiễm:

T. Kháng ↓
Kháng ↓↓
Kháng ↓

Rơi ra từ:

Merlin Hoàn Sinh

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Đá rune hoàn hảo
Quặng Avalon
← Trở lại