Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Búa rèn của Galar

Một chiếc búa chất lượng được sử dụng bởi Galar. Sử dụng vật phẩm này trước khi tiến hành nâng cấp trang bị ở lò rèn sẽ giảm thời gian hoàn thành việc nâng cấp.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Blacksmith Time: -50%
← Trở lại