Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Áo choàng Gaia

Áo choàng được trang trí của một Gaia khét tiếng của Quân đoàn Đại Địa.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Torso
Phòng thủ: 56
Kháng phép: 285
HP: 60
Năng lượng: 60
Số lỗ khảm nạm: 1

Miễn nhiễm:

Thối rữa

Rơi ra từ:

Gaia sa ngã

Vật liệu nâng cấp:

Ortanite
Bạc
Thổ thạch
← Trở lại