Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Áo choàng Gaia

Adorned robe of an infamous Gaia of the Earthen Legion. This robe increases the amount of Apex one begins battle with, and allows Apex to charge slightly faster.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Torso
Phòng thủ: 56
Kháng phép: 285
HP: 60
Năng lượng: 60
Apex Start: 10% / Apex Rate: +5%
Số lỗ khảm nạm: 1

Miễn nhiễm:

Thối rữa

Rơi ra từ:

Gaia sa ngã

Vật liệu nâng cấp:

Ortanite
Bạc
Thổ thạch
← Trở lại