Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dao găm băng giá

Một cặp dao găm được phù phép với sức mạnh của cái lạnh.

Bậc: ★3
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong đấu trường
Tấn công: 70
Phòng thủ: -15
Lá chắn: 4%
Số lỗ khảm nạm: 4
Dùng hai tay
Nước

Vật liệu nâng cấp:

Thuỷ thạch
Linh hồn
← Trở lại