Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Kiếm Fomor

Một thanh kiếm cứng cáp của một chiến binh Fomorian ưu tú. Người sử dụng nó không thể bị tổn hại đến sức tấn công.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 90
Số lỗ khảm nạm: 2

Miễn nhiễm:

Công ↓

Rơi ra từ:

Fomor

Vật liệu nâng cấp:

Bạch kim
Mythril
← Trở lại