Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Katana Fomor

Katana của đội quân Fomorian ưu tú. Nó có khả năng gây hiệu ứng chảy máu.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 90
Phòng thủ: -10
Nhanh nhẹn: 20
Chí mạng: 2%
Số lỗ khảm nạm: 2

Gây ra:

Rỉ máu

Rơi ra từ:

Fomor

Vật liệu nâng cấp:

Mythril
Da thuộc
← Trở lại