Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mũ bảo vệ Hoả ngục Biến dị

Chương VII: Orochi, với trí tuệ của ba người, đã tạo ra các bầy Tatzelwurm để hỗ trợ những con Đại Long trong việc tạo ra những vùng đất này. 1000 năm sau, điều này sẽ khiến nó trở thành mục tiêu của lời nguyền của Morrigan. Mặc bộ giáp này sẽ làm bền chặt giữa sử ma và các class tộc Valhalla, cho phép sử ma có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn hành động phù hợp với tình huống của bạn.

Ngoại lai
Bậc: ★8
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Head
Phòng thủ: 190
Kháng phép: 48
Follower AI: +15%
Số lỗ khảm nạm: 1

Miễn nhiễm:

Long tàn ấn

Rơi ra từ:

Orochi

Vật liệu nâng cấp:

Draconite
Đá cổ ngữ
← Trở lại