Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dao găm của Du hành giả sa ngã

Một lưỡi kiếm sắc bén được mang theo bởi Đạo tặc. Nó có cơ hội lớn để khiến đối thủ chảy máu.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 148

Gây ra:

Rỉ máu

Rơi ra từ:

Du hành giả sa ngã

Vật liệu nâng cấp:

Mythril
← Trở lại