Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dao găm của tên cướp sa ngã

Con dao găm đáng tin cậy của một tên trộm sa ngã.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 50

Gây ra:

Rỉ máu

Rơi ra từ:

Đạo tặc Sa ngã

Vật liệu nâng cấp:

Sắt
← Trở lại