Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Fail-not

Cây cung của một anh hùng bị lãng quên từ lâu. Bây giờ nó được mang bởi Rouge, xích cung thủ. Chắc chắn không thể trượt mục tiêu với cây cung này.

Bậc: ★6
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 155
Nhanh nhẹn: 33
Chí mạng: 3%
Chính xác: +50%
Số lỗ khảm nạm: 2

Vật liệu nâng cấp:

Mythril
Gỗ
← Trở lại