Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dược phẩm EXP

Một loại thần dược có vị chua giúp tăng gấp đôi kinh nghiệm kiếm được trong một thời gian giới hạn.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong rương
Phần thưởng king nghiệm: +100%

Rơi ra từ:

Kerberos Hoàn Sinh
Cerus
Dracon
Vua Arthus sa ngã
Cerus hung giữ
Fomor
Cerus hung tợn
Kerberos
Titan cuối cùng
Maelor
Mimic Vua của các vị vua
Starlord
← Trở lại