Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mũ trùm Draconian Cao cấp

Mũ trùm của Đạo tặc Draconian.

Bậc: ★8
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Head
Phòng thủ: 168
Kháng phép: 48
Nhanh nhẹn: 30
Rồng

Rơi ra từ:

Draconian cao cấp

Vật liệu nâng cấp:

Draconite
Mythril
← Trở lại