Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Áo choàng Balor tinh anh

Một chiếc áo choàng đen, bụi bặm thường được mặc bởi các pháp sư Balor.

Ngoại lai
Bậc: ★9
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Torso
Phòng thủ: 23
Kháng phép: 235

Rơi ra từ:

Chiến pháp sư Balor tinh anh

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Xương
← Trở lại