Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Quỷ Gươm

Lưỡi kiếm của các kỵ sĩ quỷ lang thang. Lưỡi kiếm obsidian dày của nó được truyền sức mạnh của bóng tối và có thể khiến đối thủ bị ru ngủ.

Bậc: ★3
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 78
Số lỗ khảm nạm: 2
Hắc ám

Gây ra:

Ngủ

Rơi ra từ:

Quỷ bóng đêm
Kỵ sĩ quỷ

Vật liệu nâng cấp:

Quặng Quỷ tính
← Trở lại