Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Deathbringer

Lưỡi hái từ lưỡi hái chết chóc của Ankou. Tăng orn và kinh nghiệm kiếm được.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 180
Ma thuật: 20
Nhanh nhẹn: 5
Phần thưởng king nghiệm: +3%
Phần thưởng orn: +3%
Số lỗ khảm nạm: 2
Hắc ám

Rơi ra từ:

Ankou

Vật liệu nâng cấp:

Hắc thạch tinh khiết
← Trở lại