Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Kích tinh thể

Một cây giáo tinh thể được mang theo bởi những cá thể ưu tú của Khải Huyền Tộc. Nó rất thích hợp để khảm nạm.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 92
Ma thuật: 80
Số lỗ khảm nạm: 2

Rơi ra từ:

Vệ binh Khải Huyền Tộc

Vật liệu nâng cấp:

Đá cổ ngữ
← Trở lại