Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Cuộn Triệu Hồi Crimson (Cerus)

Một cuộn phép các kỹ thuật triệu hồi cổ xưa. Sử dụng nó sẽ triệu hồi ảo ảnh của một trong những chiến binh Crimson, như một phần của Crimson Festival.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
← Trở lại