Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đoản kiếm của Cormac

Một loại vũ khí nhỏ nhắn được mang bởi một tộc nhân Clurichaun. Không phù hợp để làm vũ khí chính, ngược lại nó lại được sử dụng để làm vũ khí phụ hết sức mờ ám.

Ngoại lai
Bậc: ★6
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí phụ
Nhanh nhẹn: 120
Chí mạng: 8%
Tiền thưởng vàng: +100%
Số lỗ khảm nạm: 2

Khả năng: Thiên Chỉ Quyền
Tấn công với hai cú đấm gồng chặt, có thể gây nhiều mức sát thương khác nhau. Cần 2 lượt trong giao tranh.

Mang lại:

Rỉ máu (10%)

Rơi ra từ:

Cormac

Vật liệu nâng cấp:

Sắt
Gỗ
← Trở lại