Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Giáp chân Chimera

Bộ giáp chân nặng nề, kỳ lạ làm bằng xác của Chimeric.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Legs
Phòng thủ: 242
Kháng phép: 115

Rơi ra từ:

Chimera

Vật liệu nâng cấp:

Da thú
Dragonite
← Trở lại