Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
由社区翻译
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Da gấu

Áo giáp làm từ da của một con gấu.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Rare
Useable by: Tất cả các class
Phòng thủ: 45

Rơi ra từ:

Gấu
Orthrus

Vật liệu nâng cấp:

Da thú
← Trở lại