Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Vuốt gấu

Một lưỡi kiếm thô sơ được rèn từ xác của một con gấu.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class cận chiến
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 24
Ma thuật: 12

Rơi ra từ:

Gấu

Vật liệu nâng cấp:

Xương
← Trở lại