Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Cung cánh dơi

Cung rèn từ xác của một con dơi lớn. Nó có thể phá vỡ hàng phòng thủ của đối thủ.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 77
Ma thuật: 12
Nhanh nhẹn: 8
Thấu thị: 18
Số lỗ khảm nạm: 2

Gây ra:

Thủ ↓

Rơi ra từ:

Camazotz

Vật liệu nâng cấp:

Đá hang động
← Trở lại