Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Vạ Lang Hoàn Sinh

Một thanh kiếm ma thuật đại diện cho sức mạnh hung hãn của con sói Fenrir. Nó có thể tạm thời làm giảm khả năng phòng thủ của đối thủ khi sử dụng.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 222
Ma thuật: 55
Số lỗ khảm nạm: 2

Gây ra:

T. Thủ ↓

Rơi ra từ:

Fenrir

Vật liệu nâng cấp:

Máu của Sói
Adamantine
← Trở lại