Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mũ của Phù Thuỷ Hoàn Sinh

Chiếc mũ đội đầu biểu tượng của Carman, phù thủy bị trục xuất.

Bậc: ★9
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Head
Phòng thủ: 182
Kháng phép: 202
Nhanh nhẹn: 40
Số lỗ khảm nạm: 2

Rơi ra từ:

Carman

Vật liệu nâng cấp:

Đá phù thuỷ
Da thú
← Trở lại