Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nước mắt Tử Thần Hoàn Sinh

Một di vật của Mammon có khả năng cấp thêm sức mạnh cho trang bị trong khi thỉnh thoảng giảm sức tấn công hoặc sức mạnh phép thuật của đối thủ.

Bậc: ★10
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 9
Ma thuật: 9
Phòng thủ: 7
Kháng phép: 7
Nhanh nhẹn: 16
Chí mạng: 1%
Lá chắn: 1%

Gây ra:

T. Phép ↓↓
T. Công ↓↓

Rơi ra từ:

Mammon Hoàn Sinh
← Trở lại